АДРАС:
222201, Мінская вобл.,
г. Смалявічы, вул. Савецкая, 125 (рэжым работы)
Тэлефон прыёмнай: +375 (1776) 4-42-91 ("гарачая лінія")
Факс: +375 (1776) 4-42-91
Тэлефон “гарачай лініі” райвыканкама: +375 (1776) 4-42-91 "гарачая лінія"
Тэлефон “гарачай лініі” КУП “Смалявіцкая ЖКГ” працуе з 8.00 да 13.00 і 14.00 да 17.00 панядзелак-пятніца па тэлефоне +375 (1776) 2-73-68
Адзіны нумар даведчай службы “адно акно” – 142
E-MAIL: isp@smolevichi.gov.by (для дзелавой перапіскі), обращения.бел для зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб.

 

user1

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021 – 2025 годы выплата единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям осуществляется на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) в размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 01.08.2023.

По вопросу предоставления выплаты к школе многодетным семьям необходимо обращаться в территориальный центр социального обслуживания населения в соответствии с регистрацией по месту жительства(месту пребывания) одного из родителей ребенка, для граждан зарегистрированных в г. Смолевичи и Смолевичском районе в ГУ «Смолевчиский территориальный центр социального обслуживания населения» (далее – Центр), расположенном по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 146, каб. 8, контактный телефон ­– 27-1-18.

Прием документов для оказания материальной помощи к школе осуществляется с 1 июля 2023 года.

Выплаты единовременной материальной помощи к школе будут производиться в период с 1 августа по 25 августа.

Семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости (на 01.05.2023 – 528,20 руб.) предоставляется государственная адресная социальная помощь (ГАСП) в виде единовременного социального пособия.

Обращение за предоставлением ГАСП носит заявительный характер и осуществляется путем подачи по утвержденной форме заявления и документов, необходимых для назначения помощи, в службу «одно окно» (г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119, контактный телефон – 37-1-20), в Центр (г. Смолевичи, ул. Советская, д. 147/2, контактный телефон – 27-7-82).

С целью оказания поддержки семьям, воспитывающим детей-школьников, к новому 2023/2024 учебному году Центром проводятся благотворительные акции и марафоны по сбору канцелярских товаров, школьных принадлежностей, одежды и обуви, денежных средств «Первый раз в первый класс!», «Соберём портфель вместе».

По состоянию на 21.07.2023 в Смолевичском районе документы
на единовременную помощь к школе приняты у 333 семей на 703 школьника;

ГАСП получили 5 семей на 12 школьников на сумму 19879,71 рублей.

У рамках выканання мерапрыемстваў падпраграмы " Сям'я і дзяцінства» Дзяржаўнай праграмы «Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека» на 2021 – 2025 гады выплата аднаразовай матэрыяльнай дапамогі да навучальнага года шматдзетным сем'ям ажыццяўляецца на кожнага навучэнца, які навучаецца ва ўстановах агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі (на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі) у памеры 30 працэнтаў бюджэту пражытачнага мінімуму, які дзейнічае на 01.08.2023.

Па пытанні прадастаўлення выплаты да школы шматдзетным сем'ям неабходна звяртацца ў тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва ў адпаведнасці з рэгістрацыяй па месцы жыхарства (месцы знаходжання) аднаго з бацькоў дзіцяці, для грамадзян зарэгістраваных у г.Смалявічы і Смалявіцкім раёне ў ДУ «Смалявіцкі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва» (далей – цэнтр), размешчаным па адрасе: г. Смалявічы, вул. Савецкая, д. 146, каб. 8, кантактны тэлефон-27-1-18.

Прыём дакументаў для аказання матэрыяльнай дапамогі да школы ажыццяўляецца з 1 ліпеня 2023 года.

Выплаты аднаразовай матэрыяльнай дапамогі да школы будуць праводзіцца ў перыяд з 1 жніўня па 25 жніўня.

Сем'ям (грамадзянам), якія апынуліся па аб'ектыўных прычынах у цяжкай жыццёвай сітуацыі, якая парушае нармальную жыццядзейнасць, пры ўмове, што іх сярэднедушавы даход складае не больш за 1,5 велічыні крытэрыю патрэбнасці (на 01.05.2023 – 528,20 руб.) прадастаўляецца дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога (ДАСД) у выглядзе аднаразовай сацыяльнай дапамогі.

Зварот за прадастаўленнем ДАСД носіць заяўны характар і ажыццяўляецца шляхам падачы па зацверджанай форме заявы і дакументаў, неабходных для прызначэння дапамогі, у службу «Адно акно» (г. Смалявічы, вул. Савецкая, д. 119, кантактны тэлефон – 37-1-20),
у цэнтр (г. Смалявічы, вул. Савецкая, д. 147/2, кантактны тэлефон – 27-7-82)
.

З мэтай аказання падтрымкі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей-школьнікаў, да новага 2023/2024 навучальнага года цэнтрам праводзяцца дабрачынныя акцыі і марафоны па зборы канцылярскіх тавараў, школьных прылад, адзення і абутку, грашовых сродкаў «Першы раз у першы клас!", "Збяром партфель разам"»

Па стане на 21.07.2023 у Смалявіцкім раёне дакументы на аднаразовую дапамогу да школы прыняты ў 333 сем'яў на 703 школьніка;
ДАСД атрымалі 5 сем'яў на 12 школьнікаў на суму 19879,71 рублёў.

В июле 2023 года в г. Смолевичи будут выполнятся работы, связанные с отключением газа по проведению планового технического обслуживания запорных устройств на газопроводах-вводах, вводах газопровадах и газового оборудования по следующим адресам: ул. Жодинская, д.30; ул. Центральная, д 20; ул. Центральная, д.19; ул. Жодинская, д. 22

Государственное предприятие «Миноблпассажиртранс» информирует, что 21.08.2023 и 22.08.2023 в период времени с 09:00 до 17:00 в г. Смолевичи будет запрещено движение всех транспортных средств через железнодорожный переезд 710 км на ул. Песчаной.

На время проведения работ по ремонту железнодорожного пути движение по пригородным маршрутам №№ 2469ТК Минск - Черницкий, 2469аТК Минск - Черницкий через Гончаровку от ул. Вокзальной до ул. Первомайской организуется через ул. Торговую, 60-летия Октября, Первомайскую, Советскую, Комсомольскую, Трудовую, Социалистическую, Советскую в соответствии с технологической документацией, утвержденной 03.05.2022. Аналогично в обратном направлении.

Управление экономики Смолевичского райисполкома сообщает, что Минским областным исполнительным комитетом в целях развития инновационной деятельности и реализации пилотных проектов в сфере цифрового развития объявлен очередной открытый конкурсный отбор инновационных проектов (работ, мероприятий) для их финансирования за счет средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета в 2024 г., а также на укрепление материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры в 2023 г. (при наличии денежных средств).

Заявки заинтересованных организаций на участие в конкурсе могут быть представлены с 5 июля по 4 августа 2023 года в комитет экономики Минского облисполкома в соответствии с Инструкцией о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ, мероприятий), финансируемых за счет средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 30 января 2017 г. № 186.

Необходимо учитывать, что в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, данным 24 апреля 2018 г. в ходе Послания белорусскому народу и Национальному собранию, бюджетное финансирование не может превышать 50 % от общей стоимости проекта.

Более подробная информация об этапах конкурса, документах, представляемых на конкурс, размещена на официальном интернет-сайте Минского областного исполнительного комитета www.minsk-region.gov.by в разделе «Актуальная информация» https://minsk-region.gov.by/novosti/aktualnaya-informatsiya/vnim6467anie-konkurs/

Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться
по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 4, каб. 211, контактные телефоны:
8 (017) 500 42 30, 500 40 89, 517 45 33

Старонка 9 з 41
© Смалявіцкі раённы выканаўчы камітэт, 2008-2023
Распрацоўка сайта - УП «Мінская хваля» | Інфармацыйнае суправаджэнне УП Iнфармацыйнае агентства «Мінская прауда»
object.onload = function(){myScript}